בונדקס

ירוק אשוח

551

אורן

728

מהגוני

668

טיק

729

אלון

722

אבוני

730

אגוז כהה

738

פוליסנדר

725

חום אגוז

731

לבן 

800

ערמון

726

אגוז

733

שקוף

900