בונדקס - פרפקט

מהגוני

668

אלון

722

פוליסנדר

725

ערמון

726

אורן

728

טיק

729

אבוני

730

חום אגוז

731

אגוז

733

אגוז כהה

738

לבן

800

שקוף

900