ורנית - טמבור

פוליסנדר

030

אגוז כהה

035

ירוק יער

046

דובדבן

031

טיק

036

לבן 

101

וונגה

032

וונגה

032

אורן

040

שקוף מבריק

100

מהגוני

033

מהגוני

033

שחור

041

שקוף מט

200

אגוז

034

ערמון

042