תושבות קיר

עכעכעכע

תושבת קיר 10

תושבת קיר 20

+ אוזן

תושבת כנף - 45

גבוהה

תושבת קיר

תושבת קיר גושני

100*200

תושבת קיר 10

+ אוזן

תושבת צלב

תושבת כנף חיצונית

70

תושבת קיר גושני

150*200

תושבת קיר 15

תושבת קיר 15

תושבת צלב רחבה

תושבת כנף פנימית

70

תושבת קיר גושני

150*150

תושבת קיר 15

+ אוזן

תושבת צלב רחבה

100*100

תושבת קיר

תושבת כנף חיצונית

100

תושבת קיר 20

תושבת כנף - 45

תושבת כנף פנימית 

100

תושבת קיר גושני

200*200

תושבות רצפה

תושבת רצפה 

70

תושבת רצפה

135*135

תושבת מוט + כוסית

שטוח

תושבת משטח

150*150

תושבת רצפה

100

תושבת רצפה מדורגת - 135*135

תושבת מוט + כוסית

100

תושבת ליציקה

100

תושבת רצפה מדורגת - 100

תושבת רצפה גושני

150*150

תושבת מוט + כוסית

80*135

תושבת ליציקה

150*150

תושבת רצפה

80*135

תושבת רצפה גושני

200*200

תושבת משטח

100

תושבת משטח 95

תושבת מתכווננת

תושבת רצפה מדורגת - 135*80

תושבת U + מוט

תושבת משטח

80*135

תושבת רצפה - גלים

70

תושבת רצפה - גלים

200*200