צבעי הסנטף

לבן אופל

אדום בריק - אטום

כחול - אטום

ירוק - אטום

שקוף

פלרוף לבן

סנטף

כחול שמיים

סולר קונטרול

סלור גריי

בצבעים האטומים תיתכן העברת אור נמוכה עד 5%

סנטף
סנטף

סנטף בירושלים

פרגולה עם סנטף
פרגולה עם סנטף

מבצע "גגות דניאל" 054-4688413 - דניאל

סנטף
סנטף

סנטף
סנטף

סנטף בירושלים

1/12