צבעי הסנטף

לבן אופל

אדום בריק - אטום

כחול - אטום

ירוק - אטום

שקוף

פלרוף לבן

כחול שמיים

סולר קונטרול

סלור גריי

בצבעים האטומים תיתכן העברת אור נמוכה עד 5%

סנטף

סנטף בירושלים