563
585
1318

552
561
562

דגמים:
500
510
550

נעלי בלנסטון

דגם 500

דגם 510

דגם 550

דגם 552

דגם 561

דגם 562

דגם 563

דגם 585

דגם 1318