עמודים לגדר

עמודי קוקו

עמוד קוקו לגדר (יחיד) - 50 ס"מ
עמוד קוקו לגדר (כפול) - 50 ס"מ
עמוד קוקו לגדר (פינה) - 50 ס"מ
עמוד קוקו לגדר (יחיד) - 100 ס"מ
עמוד קוקו לגדר (כפול) - 100 ס"מ
עמוד קוקו לגדר (פינה) - 100 ס"מ
עמוד קוקו לגדר (יחיד) - 150 ס"מ
עמוד קוקו לגדר (כפול) - 150 ס"מ
עמוד קוקו לגדר (פינה) - 150 ס"מ
עמוד קוקו לגדר (יחיד) - 200 ס"מ
עמוד קוקו לגדר (כפול) - 200 ס"מ
עמוד קוקו לגדר (פינה) - 200 ס"מ

עמודים רגילים

עמוד לגדר - 50 ס"מ
עמוד לגדר - 60 ס"מ
עמוד לגדר - 80 ס"מ
עמוד לגדר - 100 ס"מ
עמוד לגדר - 120 ס"מ
עמוד לגדר - 150 ס"מ
עמוד לגדר - 170 ס"מ
עמוד לגדר - 200 ס"מ