צבעים ולכות לעץ

שגכדגדכישכגדכשדגכע עשגדעחמ חשמגעחמ שלכמעךלצ שדעצלך
ורנית - מהגוני - 033

צבעים על בסיס טרפנטין