צבעים ולכות לעץ

בונדקס - מט.JPG.jpg
שגכדגדכישכגדכשדגכע עשגדעחמ חשמגעחמ שלכמעךלצ שדעצלך
ורנית - מהגוני - 033

צבעים על בסיס טרפנטין