רשימת מלאי העצים מתעדכנת אחת לשבוע.
תוכלו לפנות אלינו בוואטסאפ לבירורים עכשווים.

סוג עץ
חתך
2.40
2.50
2.70
3.00
3.30
3.40
3.60
3.90
4.00
4.20
4.30
4.50
4.60
4.80
5.00
5.10
5.20
5.40
5.70
5.80
6.00
6.10
7.00
8.00
אורן מקוצע
25*50
***
***
V
V
אורן מקוצע
25*100
***
V
***
V
אורן מקוצע
25*150
***
*
**
***
אורן מקוצע
25*200
אורן מקוצע
50*50
***
***
***
***
***
אורן מקוצע
50*100
***
***
***
***
***
***
אורן מקוצע
50*150
***
***
***
***
***
אורן מקוצע
50*200
***
***
***
אורן מקוצע
38*250
***
רב שכבתי
50*300
אורן מוקצע מחוטא
25*50
אורן מוקצע מחוטא
25*100
אורן מוקצע מחוטא
25*150
אורן מוקצע מחוטא
25*200
אורן מוקצע מחוטא
50*50
אורן מוקצע מחוטא
50*100
אורן מוקצע מחוטא
50*150
אורן מ.מ - דק אורן
38*150
****
****
***
אורן מ.מ - לוג דק
25*125
**
אורן מ.מ - לוג עבה
38*150
*
אורן מ.מ - מרועף
19*125
נוטפדר צר
12 מ"מ
***
***
נוטפדר צר עבה
20 מ"מ
נוטפדר רחב
14*150
***
***
נוטפדר רחב עבה
17*150
גלריה צרה
25*125
גלריה עבה
38*150
***
רומן
10*90
***
סרגל רשת
8*35
סרגל רשת
8*28
מסגרת לרשת
50*50
***
סרגל הצללה
25*50
***
***
***
מסילה מחורצת
***
אורן/לבן מוקצע
75*75
***
אורן/לבן מוקצע
75*150
***
***
אורן/לבן מוקצע
75*200
***
***
אורן/לבן מוקצע
100*100
***
אורן/לבן מוקצע
100*150
**
***
***
אורן/לבן מוקצע
100*200
***
**
אורן/לבן מוקצע
100*250
**
אורן/לבן מוקצע
150*150
*
***
***
**
אורן/לבן מוקצע
150*200
***
אורן/לבן מוקצע
200*200
***
לבן מחוטא
22*50
***
לבן מחוטא
22*100
***
לבן מחוטא
22*150
לבן מחוטא
44*50
***
לבן מחוטא
44*100
***
***
***
לבן מחוטא
44*150
***
***
***
לבן מחוטא
44*200
קרוליינה
26*140
***
קרוליינה גלריה
26*140
***
איפאה טבאקו
20*140
2.13
דאגלס
50*200
אורן מוקצע
50*300
לוג מוקצע
50*150
עמוד מחורץ לגדר
100*100
רב שכבתי
90*330