ברגים

ברגי טורקס

בורג טורבו - 240*8
בורג טורבו - 260*8
בורג טורבו - 280*8
בורג טורבו - 300*8
בורג טורבו - 320*8
בורג טורבו - 340*8
בורג טורקס - 40*4
בורג טורקס - 50*4
בורג טורקס - 60*4
בורג טורקס - 40*5
בורג טורקס - 50*5
בורג טורקס - 60*5
בורג טורקס - 70*5
בורג טורקס - 80*5
בורג טורקס - 100*5
בורג טורקס - 40*6
בורג טורקס - 50*6
בורג טורקס - 60*6
בורג טורקס - 70*6
בורג טורקס - 80*6
בורג טורקס - 100*6
בורג טורקס - 120*6
בורג טורקס - 150*6

ברגי פח וגבס

בורג גבס קודח - 25*3.5 - שחור
בורג גבס קודח - 35*3.5 - שחור
בורג גבס שפיץ - 25*3.5 - שחור
בורג גבס שפיץ - 35*3.5 - שחור
בורג פח קודח - 13*4.2
בורג פח קודח - 13*4.2 - לבן
בורג פח קודח - 13*4.2 - שחור
בורג פח קודח - 19*4.2
בורג פח קודח - 19*4.2 - לבן
בורג פח קודח - 25*4.2
בורג פח קודח - 38*4.2
בורג פח קודח - 50*4.2
בורג פח קודח - 63*4.2
בורג פח שפיץ - 13*4.2
בורג פח שפיץ - 13*4.2 - חום
בורג פח שפיץ - 13*4.2 - לבן
בורג פח שפיץ - 13*4.2 - שחור
בורג פח שפיץ - 19*4.2
בורג פח שפיץ - 19*4.2 - לבן
בורג פח שפיץ - 25*4.2
בורג פח שפיץ - 38*4.2 
בורג קודח - 11/4*10 - מגולוון 
בורג גדר P.V.C

מסמרים

מסמר 2 
מסמר 3
מסמר 3 - ללא ראש
מסמר 4
מסמר 4 - מגולוון
מסמר 5
מסמר 5 - מגולוון
מסמר 6
מסמר 6 - מגולוון
מסמר 7
מסמר 8
מסמר 10
מסמרים לדשא סינטטי
מסמרים לשינגלס

ברגי ג'מבו

עוגן ג'מבו - 1/2 קצר
עוגן ג'מבו - 1/4 קצר
עוגן ג'מבו - 1/4 ארוך
עוגן ג'מבו - 5/16 קצר
עוגן ג'מבו - 5/16 ארוך
עוגן ג'מבו - 5/16 וו פתוח / וו סגור
עוגן ג'מבו - 3/8 קצר
עוגן ג'מבו - 3/8 ארוך
עוגן חץ - 180*12
עוגן פליז - 12

ברגי איסכורית

בורג איסכורית קודח 1/4*3/4
בורג איסכורית קודח 1/4*1.00
בורג איסכורית קודח 1/4*1.25
בורג איסכורית קודח 1/4*1.50
בורג איסכורית קודח 1/4*2.00
בורג איסכורית קודח 1/4*2.50
בורג איסכורית קודח 1/4*3.00
בורג איסכורית קודח 1/4*4.00
בורג איסכורית קודח 1/4*5.00
בורג איסכורית קודח 1/4*6.00

בורג איסכורית שפיץ 1/4*3/4
בורג איסכורית שפיץ 1/4*1.00
בורג איסכורית שפיץ 1/4*1.25
בורג איסכורית שפיץ 1/4*1.50
בורג איסכורית שפיץ 1/4*2.00
בורג איסכורית שפיץ 1/4*2.50
בורג איסכורית שפיץ 1/4*3.00
בורג איסכורית שפיץ 1/4*4.00
בורג איסכורית שפיץ 1/4*5.00
בורג איסכורית שפיץ 1/4*6.00

ברגי סיבית

בורג סיבית - 20*4
בורג סיבית - 25*4
בורג סיבית - 30*4
בורג סיבית - 35*4
בורג סיבית - 40*4
בורג סיבית - 50*4
בורג סיבית - 60*4
בורג סיבית - 40*5
בורג סיבית - 50*5
בורג סיבית - 60*5
בורג סיבית - 70*5
בורג סיבית - 80*5
בורג סיבית - 100*5
בורג סיבית - 40*6
בורג סיבית - 50*6
בורג סיבית - 60*6
בורג סיבית - 70*6
בורג סיבית - 80*6
בורג סיבית - 100*6
בורג סיבית - 120*6
בורג סיבית - 150*6
בורג סיבית - 180*6
בורג סיבית - 200*6

ברגי פרפר 

ברגי סגר ומוטות הברגה

בורג סגר - 50*1/4
בורג סגר - 60*1/4
בורג סגר - 80*1/4
בורג סגר - 50*5/16
בורג סגר - 60*5/16
בורג סגר - 100*5/16
בורג סגר - 140*5/16
מוט הברגה - 1/4
מוט הברגה - 5/16
מוט הברגה - 10
אום - 1/4
אום - 5/16
אום - 10
אום כיפה - 10
דיסקית - 1/4
דיסקית - 5/16
דיסקית - 10
דיסקית קפיצית - 5/16
דיסקית + אטם
שייבא + אטם - גדולה
שייבא + אטם - קטנה
שייבא + אטם - סנטף / פוליגל

בורג פרפר קודח - 40*4.8
בורג פרפר קודח - 50*4.8
בורג פרפר קודח - 60*4.8
בורג פרפר קודח - 70*4.8
בורג פרפר קודח - 40*6.3
בורג פרפר קודח - 50*6.3
בורג פרפר קודח - 60*6.3
בורג פרפר קודח - 70*6.3
בורג פרפר קודח - 80*6.3